LBC Bohusfrakt även ägandeintressen i andra bolag:

 

Bohusfrakt Grus & Kross AB

Helägt dotterbolag för hantering och försäljning av markmaterial.

 

 

Bohusfrakt Grus Kross